(M) strider om Arlandas flyg

Framtiden för Arlanda är oviss.

Får planen inte fortsätta att flyga över Väsby kan flygtrafiken halveras i rusningstid.

– Vi är mycket oroliga, säger Douglas Lithborn (M).

Flyg över centrala Väsby eller inte? Den frågan håller Mark- och miljödomstolen just nu på att pröva.

Swedavia vill fortsätta att flyga över Upplands Väsby tätort efter att deras nuvarande tillstånd går ut 2018.

Utan nytt tillstånd kommer Arlandas kapacitet att halveras i rusningstid, enligt Swedavia.

Stockholms ledande moderater är mycket bekymrade. Tillsammans har 28 av Stockholms moderata kommunalråd och landstingspolitiker skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter där de kräver fortsatt flyg över Väsby.

Annars tror de att utvecklingen i Stockholms län kommer att hotas.

– Vi är mycket oroliga. En halvering av flygtrafiken till Arlanda blir ett direkt hot mot tillväxten i regionen. Fördelarna måste vägas mot nackdelarna, vilket tyvärr innebär buller över bland annat Väsby, säger Douglas Lithborn (M), kommunalråd i Sollentuna.

Tillväxten är allvarligt hotad om flyget stoppas över Väsby, anser Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M).

– Flygets roll blir allt viktigare, för att hävda vår regions och vårt lands styrka måste Arlanda ges möjligheter att utvecklas vidare.

Bara en av länets ledande moderater har inte skrivit under debattartikeln – Upplands Väsbys kommunalråd Per-Erik Kanström.

– I den här frågan är jag främst Väsbybornas företrädare, eftersom vi i Väsby är berörda av frågan på ett helt annat sätt. Därför valde jag att inte skriva under.

Mark- och miljödomstolens beslut väntas i april -maj.

Fakta

Detta har hänt

Arlanda har tillstånd att göra inflygningar över Upplands Väsby tätort fram till 1 januari 2018.

Efter det ska kurvade inflygningar göras.

Swedavia ansöker nu om fortsatta inflygningar över centrala Väsby, eftersom det inte finns teknik för att göra sneda inflygningar i högtrafik.

Källa: Swedavia,