Min lokala hjälte

(M): ”Vi vill ha fler väktare till centrum”

- Vi behöver hjälp nu, säger en butiksägare i Tensta centrum.
- Vi behöver hjälp nu, säger en butiksägare i Tensta centrum.
Ikväll diskuterar politikerna i stadsdelsnämnden Tenstahandlarnas otrygghet.

Handlare i Tensta vädjade till politiker och tjänstemän i Spånga-Tensta stadsdel om hjälp med den ohållbara situationen i Tensta centrum, med butiksrån och öppen droghandel.

På tjänstemannanivå ansåg man inte att handlarnas skrivelse om trygghet var något för nämnden.

”Det förslag som lyfts upp i skrivelsen hamnar inte inom stadsdelsnämndes ansvarsområde, stod det i svaret från förvaltningen”.

I stället hänvisas handlarna av förvaltningen till polis och centrumägare. Att skrivelsen aldrig hamnade på politikernas bord förvånade många.

Ikväll kommer handlarnas vädjan lyftas på nämndmötet.

Där kommer oppositionen lägga fram ett eget förslag på hur man ska öka tryggheten i centrum.

De håller inte med förvaltningens förslag till beslut på alla punkter. Bland annat när det gäller uniformerade väktare i centrum, som enligt tjänsteutlåtandet, nämnden inte har juridisk möjlighet att bifalla.

– Vi tycker att förvaltningen gjort det något enkelt för sig när man avslår detta rakt av med hänsyn till kommunallagen. Tillsammans med stadsdelen, handlarna, och fastighetsägarna borde vi kunna skapa en ökad närvaro av uniformerade väktare i Tensta centrum, säger Ole Jörgen Person (M) vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Otryggheten i och kring garaget i Tensta centrum är orsaken till att butikerna i Tensta förlorar kunder. Det menar de 20-tal butiksägare, som vädjat till stadsdelsnämnden om hjälp. Flera berättar att affärerna går så dåligt att de kan tvingas stänga.

Tjänstemännen i Spånga-Tensta kallade innan sommaren till möte med flera centrumaktörer och berättade om det förebyggande arbetet som förvaltningen gör, bland annat planseras upprustning av centrum med fler parkbänkar, lekyta för barn och bättre belysning. Även en eventuell flytt av entré till garaget diskuteras.

Majoriteten hoppas också att medborgarvärdar ska hjälpa till att öka tryggheten i centrum.

Mottaggandet var svalt från deltagarna på mötet.

– Vi behöver hjälp nu och inte medborgarvärdar som saknar befogenheter, sägen en av handlarna i Tensta galleria.

Nämndmötet startar ikväll klockan klockan 18 på Tensta träff.