M vill bygga i östra Älvsjöskogen

Majvi Andersson (S), ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd.
Majvi Andersson (S), ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd.
Johan Nilsson (M), vice ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd.
Johan Nilsson (M), vice ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd.
Moderaterna i Stadshuset vill bygga 2 500 nya bostäder i östra Älvsjöskogen, granne med det nybildade naturreservatet i västra Älvsjöskogen.

Älvsjös politiker har delade meningar i frågan.

Politikerna i Älvsjö stadsdelsnämnd var nöjda när kommunfullmäktige klubbade beslutet om ett naturreservat i västra Älvsjöskogen, i december 2015. Den 8 februari vann beslutet laga kraft och alla som tycker om att idka friluftsliv i den gröna lungan kunde pusta ut.

Fullmäktige har dessutom gett exploateringsnämnden i uppdrag att – ihop med stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden – utreda om man ska skapa ett naturreservat också i östra Älvsjöskogen, som ingår i stadsdelen Årsta-Enskede-Vantör.

Det motsätter sig Moderaterna i Stadshuset. Partiet har nu gått ut och sagt att man vill bygga 2 500 bostäder i östra Älvsjöskogen.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att hela skogen blir naturreservat. Då försvårar vi för medfinansiering till tunnelbanan. Om vi får t-bana till Älvsjö behöver vi nya bostäder, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlemyr (M).

Politikerna i Älvsjö stadsdelsnämnd har delade åsikter i frågan.

– Vår del av skogen har blivit naturreservat, en fråga vi drev hårt. Nu har vi sagt att vi gärna stödjer våra partikamrater i Årsta-Enskede-Vantör om de vill ha naturreservat på sin sida. Det finns många fördelar med att bygga på många platser men vi behöver också våra gröna lungor, säger Majvi Andersson (S), ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd.

Johan Nilsson (M), vice ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd, framhåller att skogen hänger samman trots att den klyvs av en järnväg och ligger i olika stadsdelar. Ändå är han för bostäder i östra Älvsjöskogen.

– Vi tog sikte på västra Älvsjöskogen som reservat, men fördelarna överväger med att bygga i den östra delen. Älvsjö konkurrerar med andra områden om infrastruktur – inte minst om statliga pengar till tunnelbana, genom Sverigeförhandlingen. Tunnelbana är jätteviktigt för hela området och man skapar förutsättningar för att få det om man bygga bostäder, säger Johan Nilsson.