Min lokala hjälte

(M) vill etablera företagshotell i Slakthusområdet

Slakthusområdet.
Slakthusområdet.
Ulla Hamilton (M) föreslår i en motion att staden ska etablera företagshotell i Slakthusområdet.

Hon skriver att företagshotell kan vara en lösning på bostadsbristen för företagare som vill etablera sig i storstadsområdet.

”Företagshotell är lokaler som utnyttjas av flera olika företag tillsammans, ofta småföretag eller enskild firma. Till skillnad från kontorshotell kan företagshotell även innefatta möjlighet till övernattning”.

Platsen som föreslås är Slakthusområdet i Johanneshov, som ska utvecklas till en stadsdel med bostäder och nya arbetsplatser, handel, parker och torg.

”Företagshotell behöver därtill inte av hävd vara nyproduktion, en omvandling av befintliga fastigheter kan fungera minst lika bra och därtill bidra till ett modernt, tidsenligt och värdefullt nyttjande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader”, skriver hon i motionen.