M vill förbättra toalettstädning

Botkyrka Botkyrka kommun borde utreda hur mycket det skulle kosta att höja standarden på städningen av toaletterna i skolor och andra kommunala anläggningar. Dessutom borde kommunen utreda hur man skulle kunna lägga ut städningen på entreprenad.

Det tycker Moderaterna i en motion till kommunfullmäktige.

Kommunen säger nej. Redan nu kontrolleras och dokumenteras städningen. Fortsatt städning i kommunal regi snedvrider inte konkurrensen för den privata marknaden, i stället blir det lättare att anställa Botkyrkabor, skriver serviceförvaltningen i sitt svar.

I februari fick toaletterna på 16 av 27 grundskolor underkänt på grund av bland annat urinstank.