M, KD och RS vill helt stoppa förskolegårdsflytten

Sven Gustafsson (M).
Sven Gustafsson (M) menar att en flytt av förskolegården strider mot den gällande detaljplanen, och vill att bostadsplanerna helt stoppas.
Tvisterna kring de aktuella lägenhetsbyggena på förskolan Ribbys gård fortsätter. M vill stoppa planerna på flytten av förskolegården – eftersom det strider gällande detaljplanen.

Partiet får stöd av KD och RS i frågan.

Mitt i har tidigare berättat om de 25 omtvistade lägenheterna som ska byggas på förskolan Ribbys gård. Det handlar om LSS-lägenheter och lägenheter för nyanlända med uppehållstillstånd. Bostäderna väntas vara klara och inflyttade i december.

Detaljplanen för bostäderna var klar redan 2005. Men 2008 flyttade förskolan Ribby till platsen, och i takt med att bostadsbygget under åren drog ut på tiden fick förskolan tillgång till hela gården. I våras kom dock beskedet från kommunen att förskolegården under andra halvan av 2016 ska bebyggas och flyttas in.

Barnen skulle bli hänvisade till en annan, mindre del av den gamla folkhögskoletomten. Detta var en total nyhet för personal och föräldrar, men den styrande samarbetskoalitionen (S, MP, C) har varit bestämda att fullfölja planerna trots flera protester från föräldrarna.

Nu menar Moderaterna, som varit kritiska till hanteringen, att bostadsplanerna måste stoppas. Flytten av förskolegården strider mot den gällande detaljplanen, menar man.

– Det område som de rödgröna föreslår ska utgör ny skolgård är utmärkt som kulturpark i detaljplanen. Dit ska allmänheten ha tillträde. Men en skolgård är inte en offentlig plats när verksamhet bedrivs där. Det finns bara en vettig lösning och det är att detaljplanen görs om så att nuvarande skolgård blir permanent. Det är inte svårt då kommunen fortfarande äger marken, säger Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, till Haningemoderaternas hemsida.

Samarbetskoalitionen har majoritet i kommunstyrelsen, men motståndet mot byggplanerna växer. KD och RS vill nu precis som M helt stoppa flytten av förskolegården.

– Att på plats se vilka konsekvenser det skulle få för verksamheten om kommunen går vidare med försäljning av tomten, gör det enkelt för mig att i kommunstyrelsen avslå en försäljning till förmån för att barnen ska få ha en trygg utemiljö. Bostäder kan byggas på annan mark och detaljplaner kan ändras, säger KD:s gruppledare Marie Litholm till KD Haninges hemsida.

– Gruppbostäderna behövs, men inte på bekostnad av en uppskattad lekgård för barnen. Det är riktigt dåligt av både denna och tidigare kommunledningar att föräldrar och anställda inte känt till planerna trots att de går tillbaka till 2005, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom till RS Haninges sajt.

Frågan om markförsäljningen till exploatören Senectus väntas avgöras i kommunstyrelsen och socialnämnden, där dock samarbetskoalitionen i dagsläget har majoritet i frågan.