M vill hissa regnbågsflaggan

Moderaterna i Spånga-Tensta föreslår att stadsdelen uppmärksammar Prideveckan med regnbågsflaggor.
Moderaterna i Spånga-Tensta föreslår att stadsdelen uppmärksammar Prideveckan med regnbågsflaggor.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bör sätta upp regnbågsflaggor under Prideveckan i Stockholm. Det förslaget kommer från Moderaterna.

Prideveckan i Stockholm arrangeras den sista veckan i juli. Det är Nordens största Pridefestival och har syftet att synliggöra HBTQ-frågor och skapa en slags frizon för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

Genom att flagga med regnbågsflaggor under denna vecka visar Spånga-Tensta var man står i fråga om människors lika rättigheter och värde, anser Moderaterna i ett förslag. Tidigare har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ställt sig bakom ett liknande förslag.

Många invånare i Spånga-Tensta kan inte leva öppet med sin homo-, bi- eller transsexualitet, enligt Moderaterna. Hedersnormer och kulturell bakgrund kan försvåra för människor att vara öppna om vilka de är och sin kärlek.

– Det finns många personer i vår stadsdel som tvingas dölja sin sexuella läggning för att de lever i en hederskontext. Många har kanske inte heller möjlighet att delta i Prideveckan. Då kan våra flaggor bli en viktig signal, säger Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Spånga IP, Tensta centrum och Hjulsta centrum är några platser där flaggorna skulle kunna hissas enligt honom.