M vill satsa på trygghet

Spånga-Tensta SpångaTensta upplevs som otryggt i den senaste medborgar­undersökningen. Där uppger var tredje invånare att de inte känner sig trygga i stadsdelen.

Nu säger Moderaterna att de ska ta ett krafttag i fråga om boendemiljö och att man i nästa års budget har avsatt 3,3 miljoner extra för att sköta parkytorna och grönområdena i stadsdelen.