Bulleråtgärder blir verklighet

SOLLENTUNA Beslut togs om bulleråtgärder på fullmäktige förra veckan. Som Lokaltidningen Mitt i tidigare skrivit om fanns förslag på att villaägare skulle få bidrag till åtgärder för att minska bullret. Nu ska ett regelverk för detta tas fram.

Fullmäktige tog också beslut om att bullerskyddsarbete ska genomföras där ljudnivån överstiger 60 decibel. Beslutet gäller fönster och uteplatser för bostäder.

– Buller är ett hälsoproblem, slog Bengt Cedrenius (MP) fast.