M vill utreda lång tunnel

Sören Janstål som bor på Torsviksberget tycker inte om byggplanerna. Han är positiv till en överdäckning av Torsviksdiket men vill inte ha en längre tunnel.
Sören Janstål som bor på Torsviksberget tycker inte om byggplanerna. Han är positiv till en överdäckning av Torsviksdiket men vill inte ha en längre tunnel.
Hur byggplanerna för Centrum-Torsvik ska utformas är ännu oklart.

Moderaterna hävdar att många Lidingöbor vill ha en tunnel och kostnaderna för ett bygge ska nu utredas.

Planerna för Centrum-Torsvik fortsätter att väcka starka känslor. Nyligen gick majoriteten ut och deklarerade att man drar tillbaka förslagen om bebyggelse på Torsviksberget och Flaggberget.

Efter att kommunstyrelsen förra helgen diskuterat byggplanerna utkristalliserar sig två möjliga alternativ: Enbart utveckling i och omkring centrum med en kortare överdäckning vid Torsviks torg, eller en mer omfattande plan med en tunnel för trafiken på Södra Kungsvägen och fler bostäder.

– I så fall räcker det inte med att bygga vid Stockholmsvägen utan då kan även Torsvikssvängen, Ordensbacken och Norra Kungs­vägen nedanför berget bli aktuella, säger kommunalrådet Paul Lindquist (M).

Men många Lidingöbor har vänt sig mot de storslagna planerna. Sören Janstål är en av dem.

– Överdäckningen är bra för att minska buller men resten är bara skit, de höga husen kommer att störa vår utsikt. Jag tycker inte att ön ska exploateras mer, det är skönt att bo i en sovstad. Och det är inte rimligt att vårt centrum ska kunna konkurrera med allt på andra sidan bron.

Kommunen ska nu utreda hur mycket förtätning som krävs för att finansiera alternativen.

Som Lidingö Tidning berättade i fredags visar en undersökning som Moderaterna har låtit göra bland 600 Lidingöbor, att 71 procent vill ha en överdäckning av ”Torsviksdiket”. Detta tolkar partiet som ett ja till en tunnel och Paul Lindquist vill nu gå vidare med tunnelalternativet.

Hade svaret blivit ett annat om frågan gällt tunnel eller överdäckning?

– Det är inte rimligt att ställa den frågan till människor som inte satt sig in i de olika tekniska lösningarna. Vi kan ställa frågan om funktionen – om de vill få till en lösning som tar bort Torsviks- diket, säger Paul Lindquist.

Men Folkpartiet, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna säger nej till tunnel. Socialdemokraternas Daniel Larson menar att man måste se kostnadsförslag på tunnelbygget innan man tar ställning. Centerpartiet tycker inte att ­Moderaternas tolkning av svaret på frågan om överdäckning är riktig.

– I samrådet ville de flesta ha en överdäckning, men inte en tunnel. Lidingöborna ser sambandet mellan en dyr tunnel och hård exploatering, säger oppositionsrådet Kent Ivarsson (C).