Maden förvandlas till avkopplande oas

Arbetet med att förvandla dagvattenanläggningen Maden i Tullinge är i full gång. Här skapas ett område för rekreation och friluftsliv.

Kommunen fräschar upp dagvattenanläggningen Maden och förvandlar den till en dagvattenpark. Arbetet har pågått en längre tid men det var först i slutet av förra året om tekniska nämnden gav klartecken för en rad åtgärder.

– Det blir en mötesplats i naturen med promenadstråk där man kan lära sig mer om vatten, den biologiska mångfalden och fågellivet, säger VA-ingenjör Pinar Ohran som projektleder parken.

Dagvattnet kommer fortsatt att renas här men nu blir området mer besöksvänligt, och har redan fått nya parkeringar och två broar. Promenadstråket till Tullingestrand kommer att återställas under våren och flytbryggor kommer att komma på plats. Man kommer även att bygga en brygga från Madenhalvön till Tullingesjön.

– Man ska kunna promenera från Madenhalvön till båtklubben, det blir en gångväg så att man kan promenera runt hela Maden, säger Pinar Ohran.

När allt står klart, förhoppningsvis i höst, kommer ett område för rekreation och friluftsliv att vänta.

Senare fram i vår ska träd, växter och buskar planteras.

Parken är öppen för alla som vill kika förbi.

– Boende tycker att det är positivt att man kan gå runt Maden och att man kan lära sig mer om vattnet och hur det renas, säger Pinar Ohran.

Fakta

Maden

Dagvattenparken Maden består av två dagvattenanläggningar och en halvö med två tennisplaner där ett grillhus nyss tillkommit.

Våtmarken i Maden är belägen på Tullingesjöns sydöstra strand. Området är exploaterat med villa- och radhusbebyggelse.

Våtmarkens storlek är cirka 3 hektar.