Staden magasinerade bohaget – tavlor försvann

Bilden har ingenting att göra med de tavlor som nämns i artikeln.
Bilden har ingenting att göra med de tavlor som nämns i artikeln.
När en psykiskt sjuk man flyttade från ett stödboende magasinerade socialtjänsten hans bohag. När han skulle hämta sakerna fyra år senare saknade han sju stycken tavlor.
– Det är förjävligt, säger han.

Mannen lider sedan lång tid tillbaka av psykisk sjukdom och har de senaste åren bott i olika boenden.

För några år sedan flyttade han från sin lägenhet på Östermalm som han hyrde i andra hand av Stockholms stad inom ramen för ett stödboende. Kvar i lägenheten lämnade han i princip hela sitt bohag, rummet han skulle flytta till på ett boende i en annan del av landet var redan möblerat. Sakerna som lämnades kvar magasinerades av staden.

När han skulle hämta sina saker fyra år senare saknade mannen sju stycken tavlor.

– Det är förjävligt. Det är gamla tavlor som mina släktingar hade. Jag fick dem av farsan och han hade fått dem av släktingar, säger mannen som nu vill ha ersättning av staden men nekas det.

– Rutinen är den att om man flyttar från ett boende så är man ålagd att ta med sina grejer, säger Therese Bengtsson, chef för vuxenenheten på Östermalms stadsdelsförvaltning.

Hon berättar att det inte finns möjlighet att gå in på enskilda fall och menar att det är väldigt sällsynt att man från socialtjänstens sida hjälper till att magasinera prylar och möbler under så lång tid som fyra år.

I det aktuella fallet saknas en lista över de saker som socialtjänsten tog om hand åt mannen, något som Therese Bengtsson medger är en brist.

– Men det allra vanligaste är att folk tar vara på sina saker själva när de avflyttar, säger Therese Bengtsson.

Den psykiskt sjuke mannen lämnade alltså boendet och lät så gott som alla saker vara kvar. Och varken han eller socialtjänsten såg till att någon inventarielista gjordes.

Vem som bar ansvaret över sakerna är det man nu inte kommer överens om.

I ett mejl till mannens kontaktperson skriver biståndshandläggaren att förvaltningen inte har någon förteckning över vad som förvarats och att man därför inte kan ersätta mannen för de tavlor som han menar försvunnit.

Mannen får nu hjälp av sin kontaktperson med att försöka få ersättning för de förlorade tavlorna, som har värderats till 8 000 tusen kronor sammanlagt.

– Han har egentligen inget kontaktnät över huvud taget. Mycket begränsad kontakt med familjen, till exempel. Han har väldigt små möjligheter att ta tillvara sin egen rätt, säger mannens kontaktperson.