Magnussons samling unik – i Tyresö

På vinden i Uddby gårds brygghus hittade bröderna Magnusson flera skor från slutet av 1800-talet.
På vinden i Uddby gårds brygghus hittade bröderna Magnusson flera skor från slutet av 1800-talet.

De bruksföremål som bröderna Magnusson på Uddby gård samlat på sig och katalogiserat under årens lopp för att visa upp för skolklasser, kan sägas vara unika ur ett lokalhistoriskt perspektiv. Det skriver en intendent på Nordiska museet i ett utlåtande som Tyresö kommun beställt.

Enligt utlåtandet har dock samlingen en brist: Berättelserna om föremålen finns inte nedtecknade. Enligt intendenten är det av största vikt att bröderna Magnussons kunskap om föremålen lagras i text, film eller annan form.

Sedan familjen Magnusson förra året sa upp arrendet har kommunen hittat en ny arrendator. Tyresö kommun har avvaktat Nordiska museets utvärdering, innan samlingens öde avgörs.

Tyresö hembygdsförening vill att kommunen ska se till att föremålen inte faller i glömska.