Maja, 98, är äldreboendets egen poet

Maja Wallin
Maja Wallin
Maja Wallin, 98, skriver dikter för livets både glada och sorgliga tillfällen. Vad som än händer på Norrgårdens äldreboende i Bro, kan man räkna med att Maja dokumenterar det på rim.

När någon går bort eller fyller år. När det är gudstjänst eller utflykt. En vanlig vardag vid kaffet. Till de flesta tillfällen har Maja Wallin en specialskriven dikt att läsa upp.

Hon började med sitt skrivande för lite drygt fyra år sedan när hon flyttade in på äldreboendet.

– Jag var sysslolös och jag kan inte bara sitta och titta. Jag tycker det är roligt, säger hon om varför hon började.

Varje morgon slår hon upp sin anteckningsbok och skriver. Hon är nu inne på sin sjunde bok med verser från pärm till pärm. Många dikter handlar om livet på äldreboendet.

– Jag vill beskriva hur det är på Norrgården, jag trivs så bra här, säger Maja Wallin.

Gillar de andra på boendet att höra på dina dikter?

– Ja, man ser ju vilka som applåderar, säger hon med en blinkning.

För ett år sedan satte hon igång med ännu en ny hobby – nämligen att måla. Hon fick vattenfärger och färgpennor av sin dotter och gav sig i kast med konsten.

– Det har blivit väldigt mycket fåglar. Sen har jag försökt mig på hästar och katter. Men ansikten är kolossalt svårt, säger hon.

Igår, på internationella Alzeimerdagen, fick Maja Wallin möjligheten att ställa ut några av sina tavlor på Kulturhuset i Kungsängen där dagen uppmärksammades med föreläsningar och olika aktiviteter.


Maja Wallins dikt om att bo på Norrgården

När man gammal blivit
då tar man inte allt för givet

När man nått sin sista tid i livet
och blir beroende
då får man vara glad att det finns äldreboende

Som man kan få komma till
och att det finns personal som vill

Min erfarenhet på Norrgården i vackra Bro är bara positiv
Jag känner mig hemma, blir bra omhändertagen och har ett bra liv

Stämningen är bra bland de beroende
och personalen likaså
annars skulle det ju inte gå

Aktiviteter av olika slag vi har:
Gudstjänst med nattvard bjuds vi på
dit den som vill får gå

Alla födelsedagar uppmärksammas och firas med glatt humör
Ja, så är det att vara pensionär
för en del, vänta och se, snart är du där

Till sist, här på Norrgården i Bro
där har jag nu mitt lilla bo
så bra som jag nu har
vill jag ha i alla mina dar
som jag har kvar

Fakta

Maja Wallin

Ålder: 98 år.

Uppväxt: I Högsby i Småland.

Bakgrund: Flyttade till Stockholm för 70 år sedan för att jobba som piga.

Familj: Har sju barnbarn, fem barnbarnsbarn och ett barnbarnbarnsbarn.