Majoritet vill testa robotar i socialtjänsten

Sonia Lunnergård (KD) har gett socialkontoret ett uppdrag att utreda frågan om robotar.
Sonia Lunnergård (KD) har gett socialkontoret ett uppdrag att utreda frågan om robotar.
SP-förslaget om att låta robotar handlägga ansökningar om försörjningsstöd får gehör från majoriteten i socialnämnden.
– Det verkar som att det kan ge dubbla vinster, säger nämndens ordförande Sonia Lunnergård (KD).

I mitten av januari berättade Mitt i om ett okonventionellt förslag från Sollentunapartiets gruppledare Anki Elken: att utreda möjligheten att låta robotar handlägga ansökningar om försörjningsstöd.

– Socialsekreterare är en värdefull kompetens, och det vore bra om de kan ha mer fokus på mänskliga möten och lägga mindre tid på administration, sa Anki Elken (SP) till Mitt i den 17 januari.

Ovetande om varandra hade även socialnämndens ordförande Sonia Lunnergård (KD) tänt till på idén. Efter att ha läst om hur Trelleborgs kommun redan använder algoritmer i handläggningen gav hon ett uppdrag till socialkontoret att titta närmare på om det skulle kunna införas även i Sollentuna.

– Det verkar som att det kan ge dubbla vinster: handläggningen blir mer rättssäker och kostar mindre pengar, vilket innebär att man kan lägga mer tid på att hjälpa människor att få jobb, säger Sonia Lunnergård.

Hon poängterar att det alltså inte handlar om en besparing, utan att resurserna fördelas där de behövs bäst.

– På nästa nämnd ska vi spika det här uppdraget och vi siktar på att få en redovisning fram emot sommaren. Jag har förankrat det med övriga i majoriteten, säger Sonia Lunnergård.