Majoriteten vill bygga på Fågelsången

Förslagen på vägdragning till den nya skolan i Salem
Här är de två förslagen på hur vägen kan dras till en skola vid Fågelsången.
Kommunens förslag att bygga en skola vid Fågelsången ledde till protester. Ändå verkar det vara där den nya skolan nu kommer att placeras. På torsdagen hölls ett extrainsatt nämndmöte.

Barn- och utbildningsnämnden har ett extrainsatt möte på torsdagskvällen för att ta beslut om var den nya grundskolan i Salem ska ligga. En fråga som varit omdiskuterad, lett till namninsamlingar och väckt protester.

–  Barnen har lekt där i generationer, folk rastar sina hundar, det är vår gröna lunga, vårt andningshål. Det är också en av de få gröna Bornsjökilarna som är bevarade, vilket är viktigt för de vilda djuren som använder det för att ta sig mellan olika platser, sade Valentina Westling, som är kritisk till bygget, tidigare till tidningen.

Men trots protester så verkar förvaltningens huvudförslag nu få majoritet i nämnden. Innan mötet meddelar kommunalråd Lennart Kaldrén (M) även hur majoriteten ställer sig till frågan om en ny väg.

– Vi kommer att gå vidare med Fågelsången som plats för den nya skolan. När det gäller vägdragningar kommer vi från M, C, S och MP överens om att alternativ två är huvudalternativ. Medan ett modifierat alternativ ett ska utredas vidare.

En vägdragning enligt alternativ två innebär en infart från Säbytorgsvägen, vid gångporten vid bollplan. Det alternativet ska alltså ses som huvudalternativ, enligt Lennart Kaldrén.

Med en vägdragning enligt alternativ ett kommer i stället infarten till skolan bli via en rondell vid korsningen Säbytorgsvägen och Säbyvägen.

Från början fanns det fem alternativ på placeringar av den nya grundskolan. Södra Hallsta, Skogsängsskolan, Fågelsången, Prästboda och Vitsippan. Liberalerna och Rönningepartiet har varit för ett bygge på Södra Hallsta istället för Fågelsången.

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut den 13 februari.

Förslagen på var Salems nya skola ska placeras

Förslagen på var Salems nya skola ska placeras

Läs mer om skolbygget:

Protester mot skola på Fågelsången

Ny skola ska stå klar 2020

Så här tycker politikerna