Majoriteten satsar på skola, äldre och fritid

De rödgröna presenterade budgeten för 2018.
De rödgröna presenterade budgeten för 2018.
De rödgrönas majoritet skjuter till medel för utbildning, omsorgen och kultur och fritid. De stora satsningarna ligger på nya skollokaler, friluftsområdet Sättra och utvecklandet av Vilunda till en idrottsstad.

– För att vara en god samhällsbyggare räcker det inte att vi bygger bostäder utan det behövs fortsatta satsningar på skola, omsorg och kultur och fritid. Det är genomgående i hela budgeten, säger kommunstyrelsen ordförande Mathias Bohman (S) då de rödgröna presenterade budgeten för Upplands Väsby 2018.

De stora satsningarna landar just inom dessa områden med ökad anslag på 59 miljoner för utbildnignsnämnden, 38 miljoner för social- och äldrenämnden och 10,8 miljoner till kultur- och fritidsnämnden.

–Vi vill se en fortsatt utveckling av Väsby för de som flyttar hit men även att Väsby utvecklas för de som bor här, säger Mathias Bohman.

För utbildningsnämnden går större delen av anslagsökningen till de växande elevkullarna och de tillfälliga skol- och förskolepaviljongerna men även till elevhälsa då en ny skolhälsochef har rekryterats.

– Skolan står inför utmaningar. Dels för den volymökning med fler elever som kräver fler lokaler och lärare. Men även skolresultaten där det har gjorts en jättehöjning. DÅ blir det en utmaning att hålla kvar de resultaten, säger utbildningsnämndens ordförande Lars Valtersson (MP).

För social- och äldrenämnden kräver fler äldre och fler inom LSS en stor del av anslagsökningen. Men kommunen kommer även att börja ta över primärvården från landstinget vilket kommer att kräva ökade resurser. Efter en uppgörelse mellan fackförbundet kommunal och Sverige kommuner och landsting kommer kommunen även att börja arbeta mot heltid som norm inom omsorgen.

– Det är en otroligt viktig reform. Tittar vi på dagens fattigpensionärer är det många som inte har arbetat heltid eller inte arbetat alls, säger social- och äldrenämndens ordförande Ann-Christin Martens (S).

För kultur och fritidsnämnden kommer de ökade anslagen bland annat gå till att utveckla Messingen till ett trygghetsnav och ett förstärk centralbibliotek som ska stärka skolbiblioteken i kommunen.

De stora satningarna på investeringar som planeras inom treårsperioden är på nya skolor, Väsby friluftsområde och Väsby friluftsstad. 90 miljoner ska gå till ny förskola i Centrala Väsby och en ny skola i Vik. 32,2 miljoner kommer avsättas till satsningar i Sättra och Kairo.

Investeringar på 41 miljoner planeras till Väsby idrottstad i Vilunda där det ska anläggas en ny ispist, nya löparbanor och idrottslokaler i form av en tävlingshall.