ANNONS

Majoriteten: Stadens energiförbrukning har minskat med 30 procent

Såhär såg det ut när Kottlasjön behandlades med en aluminiumförening för ett par år sedan för att minska mängden tillgängligt fosfor.
Såhär såg det ut när Kottlasjön behandlades med en aluminiumförening för ett par år sedan för att minska mängden tillgängligt fosfor.
Vi återkommer till frågorna som vi lät er läsare vaska fram som hetast i Lidingöpolitiken före valet. Politikerna fick svara vad de ville göra åt drogproblem, integration, barngruppernas storlekar och trygghetsvakter på ön.
Och hur är det med det lokala klimatarbetet? Majoritet och opposition har helt olika bild av läget.
ANNONS

Lidingö stad tar stora kliv framåt i miljöarbetet menar majoriteten medan oppositionen tycker att mycket har gått i stå – eller till och med går bakåt.

Energiförbrukningen minskar och Kottlasjöns vatten blir bättre…

Lidingömajoriteten, M, Lp, Kd och L pekar på en rad förbättringar vad gäller stadens miljö- och klimatarbete.

Energiförbrukningen i stadens verksamheter har minskat med 30 procent och arbetet för fortsatt minskade utsläpp pågår. Ett arbete med ett nytt miljöprogram har påbörjats och dessutom har man uppfyllt ett vallöfte – att förbättra vattenkvalitén i Kottlasjön. Vattnet är klarare.

Arbetet att restaurera sjön och minska övergödningen påbörjades dock redan 2017. Insatsen gav effekt direkt. Restaureringen bestod i att tillföra binda näringsämnet fosfor i sjön med hjälp av en aluminiumförening. Detta detta gör,förenklat, att bottenvegetationen kan växa till sig och sjöns ekosystem blir ”friskare”.  Metoden har prövats i flera sjöar i länet och snart ska insatsen i Kottlasjön följas upp.

…men krångel och stopp för Lidingöbor som vill bygga solceller

Oppositionen har en annan bild av stadens klimatarbete. C och MP pekar på att Lidingö rasade och blev fjärde sämst i länet i Aktuell Hållbarhets årliga ranking av kommunernas hållbarhetsarbete. Rankingen tar upp ett brett spektra av de klimat och hållbarhetsfrågor en kommun kan arbeta med. 

Trots att majoriteten säger att de vill underlätta för de som vill installera solceller på sina hus har C svårt att släppa att majoriteten nyligen sade nej till solceller på ett flerbostadshus i Brevik av kulturmiljöskäl.

Intressekonflikten mellan kulturmiljö och miljönytta med solceller är inte unik för Lidingö. Trots slopat krav på bygglov för solpaneler sedan förra året gäller fortfarande speciella regler vad gäller kulturhistoriska miljöer eller byggnader. C på Lidingö menar att miljönyttan måste gå först.

ANNONS

Miljöpartiet menar att staden saknar en plan för klimat och hållbarhet och efterlyser samverkan mellan majoritet och opposition.