Nu backar majoriteten från utskällda arvodet

Liidngösplit
Nu backar Daniel Källenfors från arvodesförslaget.
Lidingömajoritetens förslag att höja sina egna arvoden med tiotusentals kronor har skällts ut av medborgarna. Nu backar politikerna från sitt förslag.
"Det blev blev inte bra".

På söndagseftermiddagen meddelade de fyra kommunalråden i Lidingömajoriteten, Daniel Källenfors (M), Carl-Johan Schiller (KD), Amelie Tarschys Ingre (L) och Birgitta Sköld (Lp): De backar från det utskällda förslaget att chockhöja sina egna arvoden.

Vi kommer att dra tillbaka förslaget om arvoden

Majoriteten

”Vi kommer att dra tillbaka förslaget om arvoden för förtroendevalda som debatterats hårt de senaste dagarna. Helheten var inte tillräckligt genomtänkt och det blev blev inte bra. Men det behövs fortfarande en översyn av arvodena och vi kommer därför att bjuda in oppositionen till en sådan diskussion. Ambitionen är att fatta ett beslut i kommunfullmäktige i början av 2019.”

Förändringar av arvoden ska ändå göras

Förslaget har tagits emot med ilska av många Lidingöbor Många säger att förtroendet är skadat. Redan förra veckan backade politikerna från en del av förslaget och höjde oppositionsrådets arvode. Detta hade till en början sänkts kraftigt.

Nu tar de alltså tillbaka hela förslaget. Men någon form av ändring av arvodena kommer ändå att genomföras till nästa år.

Oppositionen vill utreda jäv

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet på Lidingö tycker att det är bra att majoriteten backar från arvodesförslaget. Men de hävdar att arvodesfrågan måste avgöras innan kommunalråden formellt väljs.

Här är deras kommentarer:

Daniel Larsson (S).

Daniel Larson (S): ”Utred frågan om jäv”

”Risken är att de kommer tillbaka med förslag på höjningar när de sitter säkert som kommunalråd. Vi tycker det finns anledning att utreda frågan om jäv kopplat till att de föreslagna kommunalråden själva förhandlar med varandra och fattar beslut på arbetsutskottet om att kraftigt höja sina egna arvoden.”

Patrik Buddgård (C).

Patrik Buddgård (C): ”Förtroendet är rejält skadat”

”Ingenstans säger majoriteten att beslutet att chockhöja arvodena var fel utan endast att helheten inte blev lyckad. Vi anser att majoriteten borde ta fullt avstånd från tidigare förslag på chockhöjningar av de högsta arvodena. Förtroendet för de fyra kommunalråden är rejält skadat.”

Patrik Sandström

Patrik Sandström (MP).

Patrik Sandström (MP): ”De gör allt för att undvika vald arvodesberedning”

”De säger nu att de ska använda en arvodesberedning vilket är ett steg framåt. Men de skjuter fram det till nästa år för att få en ny arvodesberedning som följer vad några få personer förhandlat fram sinsemellan. De verkar göra allt för att undvika att använda den arvodesberedning som är vald fram till årsskiftet.”

Fakta

Detta har hänt:

Krångligt att hänga med i alla turer? Här är hela arvodeshärvan i kronologisk ordning:

Majoriteten lade ett förslag att höja sina egna arvoden och sänka oppositionens.

Politikerlöner på Lidingö höjs kraftigt

Rakethöjning av arvoden till nämndordföranden

Litet senare backade de från den del som handlade om att sänka oppositionens arvoden.

Majoriteten backar från arvodesförslag

En hetsig debatt följde.

Majoriteten backar från arvodesförslag

Daniel Källenfors svarade, efter flera dagar på arvodesförslaget:

Daniel Källenfors svarar på arvodeskritiken

Men strax därefter backade majoriteten från förslaget i sin helhet.

Nu backar majoriteten från utskällda arvodet