ANNONS

Majoritetens budget klar: ”Vi står inför en investeringsboom”

Lidingö, politiska majoriteten. Carl-Johan Schiller (KD), Birgitta Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L), Daniel Källenfors (M).
Lidingö, politiska majoriteten. Carl-Johan Schiller (KD), Birgitta Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L), Daniel Källenfors (M).
Den politiska majoriteten har nu presenterat sitt budgetförslag för 2020. Beskedet från Daniel Källenfors (M) är att stadens ekonomi mår bra. Men nya lån framöver kan förväntas.
– Vi står inför en investeringsboom, säger han.
ANNONS

Lidingö stad kan behöva ta lån framöver. Det framkom på en presskonferens på måndagen då den politiska majoriteten presenterade sin budget för 2020.

Det framtida lånebehovet handlar om kommande stora investeringar som Lilla Lidingöbron, simhallsbygget och upprustningen av Lidingövallen.

Äntligen klubbat – nya simhallen klar 2024

– Vi står inför en investeringsboom, sade Daniel Källenfors som inte uteslöt att belåning framöver kan bli oundvikligt. Dock är inga beslut fattade.

Skattesänkning nästa år

Politikerna målade i övrigt upp en ljus bild av stadens ekonomi. Det budgeterade målet i år beräknas att överträffas med nära 28 miljoner kronor. Därtill har staden ingen extern belåning.

Det gör att majoriteten kan genomföra en utlovad skattesänkning med ytterligare 30 öre nästa år.

Därmed är vallöftet att sänka skatten med 50 öre under mandatperioden uppfyllt om budgeten klubbas av fullmäktige. Förra året sänktes skatten med 20 öre.

Planerade skattesänkningar får kritik

ANNONS

Lidingös ekonomi rustad inför dåliga tider

Samtidigt står Lidingö inför samma utmaningar som andra kommuner med en vikande konjunktur och en åldrande befolkning. Därtill kommer det kommunala utjämningssystemet som nästa år kommer att bli runt 20 miljoner kronor dyrare än i åt och förväntas landa på 324 miljoner kronor. Och förstås de investeringar som står för dörren.

Trots det ser Daniel Källenfors att Lidingö inte står inför den typ av ekonomisk bomkörning som exempelvis Danderyd, som till exempel nyligen lagt ner sin kommunala hemtjänst för att spara pengar.

– Vi ser inte att nästa och nästnästa år blir kaos. Vi kommer från stora överskott under väldigt många år, säger Daniel Källenfors.

Onödiga konsulter skalas bort

Budgeten blir dock stram, bland annat höjs inte skolpengen.

Oro på små skolor när skolpengen inte höjs

Nästnästa år är dock uppräkningar att vänta, enligt utbildningsnämndens ordförande Amelie Tarschys Ingre.

Majoriteten presenterar inga direkta besparingar. Det handlar mer om effektiviseringar i alla verksamheter.

Till exempel kommer teknik- och miljöförvaltningen att göra sig av med onödiga konsulter som fått uppdrag slentrianmässigt år efter år.

Trygghet i fokus

Tryggheten är också ett viktigt område i budgeten. Man kommer att satsa på kommunala väktare.

Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Carl-Johan Schiller (KD) lyfte också fram en fortsatt satsning på trygghetsvandringar för att lokalisera otrygga platser och kunna göra åtgärder efter hand.

Tor 2 ska bli ett snabbspår

När det kommer till investeringar kommer det också att satsas på de äldre.

Snart kommer Lidingöbor kunna välja inom personlig assisstans

Planeringen av ett nytt trygghetsboende, Tor 2, ska komma ingång nästa år. Staden letar nu plats att bygga på. Gärna centralt, enligt omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).

När huset ska vara klart är inte heller spikat. Hon påpekar dock att staden har lyckats med snabba planprocesser tidigare, som ungdomsboendet i Larsberg.

– Vår ambition är att det ska bli ett snabbspår, säger Birgitta Sköld.

Samtliga siffror i budgeten blir offentliga under onsdagen. Om och när oppositionspartierna gör skuggbudgetar kommer Mitt i att löpande rapportera om dessa.

Fakta

Simhall och förskolor: Här är några av stadens investeringar

  • Nya förskolelokaler i Brevik, Islinge Högsätra och Dalénum.
  • Tor 2 – ett trygghetsboende för äldre.
  • Ny simhall i Dalénum.
  • Upprustning av Lidingövallen
  • Torsviks idrottshall.
  • Lilla Lidingöbron.
  • Stora planarbeten: Lidingö centrum, Högsätra och Rudboda torg
Källa: Majoriteten Lidingö stad