Min lokala hjälte

Mäklare granskas för lägenhetsaffär

TRANEBERG Fastighetsmäklar­nämnden kommer att granska en mäklare som sålde en läg­en- het i Traneberg i april förra året. Kvinnan som köpte lägen­heten fick inför affären flera felaktiga upplysningar, bland annat hur stor hennes andel i föreningen var och att den egentliga månadsavgiften var högre än det stod i prospektet. Dessutom visade mäklaren fel- aktig prisstatistik för området.

Köparen anmälde mäklaren till ARN som inte ansåg att felaktigheterna skulle vålla henne ekonomiska förluster och därför nekade ersättning. Fastighetsmäklarnämnden startar dock ett tillsynsärende.