Mäklare i Saltsjöbaden varnas

Saltsjöbaden En mäklare har fått en varning av Fastighetsmäklarinspektionen för att han underlåtit att spara en kopia av en säljares identitetshandling.

Inspektionen har även undersökt tre fall, där det verkat som om mäklaren kontrollerat säljarens identitet för sent. Men eftersom mäklaren i efterhand har fått säljarna att intyga att han kontrollerat identiteten, kan inte inspektionen slå fast att mäklaren försummat sin mäklarskyldighet.