Min lokala hjälte

Kraftkabel ska gå under Ekeby

DJURSHOLM I förra veckan började Svenska kraftnät provborra vid Ekebysjöns naturreservat.

– Vi tittar på den lämpligaste sträckningen av City link-tunneln, säger Viktor Wallström, press­sekreterare på Svenska kraftnät.

Genom provborrningarna undersöks bergnivåer samt mark- och grundvattenförhållanden längs den tänkta tunnelsträckningen. Man borrar i en uppemot 400 meter bred korridor och provborrningar pågår fram till april.

City Links 400-kilovoltsledning ska dras i två etapper genom Danderyd och ledningen binder samman norra och södra Stockholmsområdet.