Mäklare varnad för skattefusk

ÖSTERMALM En mäklare på Östermalm varnas av Fastighetsmäklarnämnden för att han undanhållit intäkter för hundratusentals kronor under åren 2005–2007. Mannen dömdes av tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter för bokföringsbrott i april 2010. Hur mycket mannen är skyldig Skatteverket är ännu inte avgjort. Saken kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.