LÄS ÄVEN
Makthavare hålls informerade efter kraschen