ANNONS

Mälarens dricksvatten är ofarligt

ANNONS

Järfälla Under förra veckan gick Livsmedelsverket ut och varnade för höga halter av giftiga alkylsyror i dricksvattnet. Bland annat Uppsala och Botkyrka drabbades av gifterna, som troligtvis kommer från brandsläckningsskum.

Norrvatten, som driver Görvälnverket och förser 13 kommuner norr om Stockholm med dricksvatten, har gått ut och försäkrat att vattnet från Mälaren är helt ofarligt. Enligt deras mätningar är halterna av de giftiga kemikalierna ”extremt låga” och helt ofarliga för konsumenten.

ANNONS