ANNONS

Mälarvägen avstängd i tre år – olika hastighet i körriktningarna

Mälarvägen som den ska se ut.
Mälarvägen som den är tänkt att se ut. Entreprenören för vägbygget är NCC. Vägarbetena kostar kommunen 230 miljoner kronor.
Under torsdagen stängdes delar av Mälarvägen i anslutning till Glädjen av. Vägarbetena skapade viss förvirring bland trafikanter och kommer pågå fram till 2022.
ANNONS

Omläggningen av Mälarvägen är en del av projektet Fyrklövern. Projektet kommer att pågå i etapper under en treårsperiod. Mälarvägen ska byggas om till en fyrfilig stadsväg med gång- och cykelvägar, kantad av träd.

”Det är sträckan mellan E4:an och Dragonvägen på Mälarvägen som vi ska bygga om”, skriver Upplands Väsby kommun på sin hemsida.

Trafiken till och från E4:an leds om via Hotellvägen och Kavallerigatan, enligt Kenneth Ledin, projektledare för Fyrklövern på Upplands Väsby kommun.

Vägarbetena planeras vara klara under 2022.

Körriktningarna har olika hastigheter

Under morgonen för omläggningen var det flera Väsbybor som inte verkar ha nåtts av informationen. Men även busschaufförer.

Kommentarer på Facebook vittnade om en aningen snurrig morgon.

Mälarvägen i Upplands Väsby läggs om; omläggning av Mälarvägen mot Glädjen och E4

Omläggningen av Mälarvägen. Även bron där Arkadstråket går under Mälarvägen ska rivas och byggas om. Foto: Upplands Väsby kommun.

”Mälarvägen ut mot e4an är avstängd idag verkar det som, det är fullständigt kaos.. trafiken leds om mot smedbyvägen och mot infracity! Bussar som håller på o backar inne på Circle K och verkar inte veta vart dom ska…”, skriver en person.

ANNONS

”morgonchock deluxe”, kommenterar någon annan.

”Jag tycker vi ska namnge den eländes-korsningen, och jag föreslår SWINDON MAGIC ROUNDABOUT!!!”, skriver en tredje och syftar på en rondell, omgiven av andra rondeller, i sydvästra Storbritannien.

Vid stora omläggningar är det normalt att det blir lite förvirrande för trafikanter, menar Kenneth Ledin.

– Vi planerar ju för trafikomläggningarna i teorin innan de utförs men sedan måste vi göra finjusteringar efter hur verkligheten ser ut och hur trafikanter och fotgängare beter sig. Under denna vecka kommer ett antal justeringar att göras för att förtydliga och förbättra för trafik, cyklar och gående.

Just nu gäller olika hastigheter i olika riktningar. Från järnvägen är det skyltat 40 km/h, men från Ekebo-hållet, motorvägen och centrum är det skyltat 50km/h. Hur kommer det sig?

– Projektet känner till detta och arbetar tillsammans med gatukontoret på att få till en ändring så att det blir rätt skyltat.

Följs av fler vägarbeten

Även Husarvägen och Ekebovägen ska byggas om. Husarvägen kommer likt Mälarvägen byggas om till en stadsgata med kanstensparkering och fler övergångsställen, enligt kommunen.
Ekebovägen ska underhållas och ledningar dras. Även bron som går leder Mälarvägen över Arkadstråket ska byggas om, berättar projektledaren Kenneth Ledin.

– ”Bro 28” kommer att breddas för att rymma fyra filer samt gång- och cykelbana på bägge sidor. Arbetena med den nya bron kommer att påbörjas under våren 2020.

Ombyggnaden

Bussar och övergångsställen:

Under ombyggnationen sätts tillfälliga övergångsställen och busshållplatser upp.

Övergångsställen

  • Mälarvägen korsas via övergångsstället vid Dragonvägen.
  • Husarvägen korsas via gångtunneln precis innan Kyrkvägen, och vid Kavallerigatan.

Busshållplatser

  • Hållplatsen Vilundaparken har flyttat 150 meter närmare Vilundaparkens entré.  I båda riktningar.
  • Hållplatsen Ardennergatan har flyttats 100 meter närmare utfarten från Ardennergatan.
  • Hållplatsen Ekebovägen har flyttat 75 meter österut mot E4:an.
  • Hållplatsen Norra berget flyttas under hösten 50 meter närmare djursjukhuset.
Källa: Upplands Väsby kommun