ANNONS

Därför läggs stora stenar på fälten vid Botkyrka kyrka

Södra porten - nytt handelsområde.
Bergmassor utlagda mellan Botkyrka kyrka och Shellmacken vid E4/E20.
Botkyrka kommun och Skanska har jobbat tillsammans kring projektet Södra Porten i många år.
Botkyrka kommuns mål med satsningen är att skapa 4 000 nya jobb i området som ligger på båda sidor motorvägen i norra Botkyrka.
ANNONS

✔️ I flera år har Skanska i samråd med Botkyrka kommun låtit lägga ut bergmassor på marken i norra Botkyrka.

✔️ Målet är att på sikt skapa handels- och förtagsområdet Södra Porten med 4 000 nya jobb i butiker och andra företag.

✔️ Framöver tas ytterligare mark i anspråk för bergmassorna.

✔️ Stenarna kommer till stor del från Förbifart Stockholm där Skanska har ett viktigt uppdrag – att ta hand om massorna när tunneln grävs fram.

✔️ I snitt har 24 000 ton tunnelberg per vecka lagts ut.

✔️ Bergmassorna ska också stabilisera den våta marken i området som enligt planen och förhoppningarna senare bebyggs med företags- och butikslokaler och bland annat en ny Hågelbyled.

Botkyrka kyrka: Protesterna mot byggnationerna växer

 

ANNONS