Malmparken ska rustas upp för 60 miljoner

Malmparken ska bli Sollentunas stadspark.
Malmparken ska bli Sollentunas stadspark.
Malmparken ska rustas upp och bli Sollentunas officiella stadspark.
Förra veckan togs beslutet som innebär 60 miljoner kronor till planteringar, plaskdamm, utegym och konst.

Malmparken har hunnit bli rejält sliten, och 2015 bestämde kommunen att den ska få ett ordentligt lyft.

Under utredningen togs det fram tre förslag med budgetar från cirka 40 till drygt 60 miljoner kronor. Den 24 maj beslutade stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med det mest ambitiösa: nivå 3.

– Ska vi göra det här ska vi göra det på riktigt. Det ska inte bara bli ett trevligt grönområde, det ska bli en stadspark som vi kan vara stolta över, säger nämndens ordförande Thomas Ardenfors (M).

De 60,5 miljonerna kommer bland annat att räcka till nya planteringar, ett utegym, en plaskdam och sittplatser. Dessutom avsätts 500 000 kronor till offentlig konst.

Planen är att arbetet ska börja 2018, och att parken ska stå färdig våren 2019.