Malmparken ska bli en snygg mötesplats

Malmparken är dåligt utnyttjad i dag, men snart ska den snyggas till och få liv.
Malmparken är dåligt utnyttjad i dag, men snart ska den snyggas till och få liv.
Malmparken ska bli stadspark. Kommunen avsätter en halv miljon för att utreda en makeover.

Målet: att skapa en attraktiv samlingsplats.

I och med de nya studentbostäderna som står klara och Attunda tingsrätt som bygger ut tycker Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, att det är viktigt att även Malmparken blir mer attraktiv.

– Vi hoppas att det ska kunna blir en naturlig samlingsplats för fler. Jag tror det kan bli en fantastisk stadspark för både dem som bor i närheten, och för hela Sollentuna.

Exakt hur parken ska utformas vill man besluta i samråd med de boende i området, fastighetsägare och andra som berörs.

– Det är viktigt att det görs ordentligt och att medborgarna får vara med och tycka till. Men den ska inbjuda till fler möjligheter att mötas. Med exempelvis odlingslotter, platser för uppträdanden och idrottsaktiviteter.

Beslutet ska fattas formellt under stadsbyggnadsnämndens sammanträde på onsdag kväll, men enligt Ardenfors är man redan överens inom majoriteten om att planerna kring Malmparken ska utredas.

– Exakt när det kan bli i tid är svårt att säga nu. Men vi har avsatt en halv miljon till utredningen.

Jan Enfors, stadsarkitekt i Sollentuna som ska utforma parken, ser mycket positivt på beslutet om att utveckla Malmparken.

– Det är ett av de bästa besluten som har tagits. Parken är ganska dåligt utnyttjad i dag, och det är verkligen något som behövs.