Målning räddad från Kolingsborg

En bit av Ingemar Callenbergs muralmålning finns bevarad på Stadsmuseet. Den som vill se den kan kontakta museet.
En bit av Ingemar Callenbergs muralmålning finns bevarad på Stadsmuseet. Den som vill se den kan kontakta museet.
Tre bitar av en av Ingemar Callenbergs muralmålningar från Kolingsborg har räddats under rivningsarbetet. En av bitarna tar Stadsmuseet hand om.

Callenberggruppen som jobbat för att bevara all konst är glada för att konstverket tagits om hand, men är besvikna över att resten av konsten har rivits.

För att bevara Ingemar Callenbergs konst från Kolingsborg bildades Callenberggruppen som består av konstintendenter, arkitekturhistoriker, forskare.

De stred för att all konst från Kolingsborg skulle bevaras innan rivningen började, och för att allmänheten skulle få komma in och se de muralmålningar som upptäcktes åren innan rivningsarbetet påbörjades.

Företaget som river Kolingsborg tog nyligen ner tre bitar av en av Callenbergs målningar och Stadsmuseet bestämde sig för att bevara en av dem som ett minne av byggnaden och ett dokument över de verksamheter som varit där.

– Vi diskuterade redan i oktober hur hela konstverket skulle kunna bevaras, om det kunde sättas upp någonstans. Vi ansåg dock inte att det kunde eller skulle bevaras hos oss som en del av Stadsmuseets samling, säger Gunilla Rehnström-Olander, chef för samlingsenheten på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet.

Varför tog ni inte hand om även de andra två bitarna?

– Hela konstverket är 120 kvadratmeter, Ett så stort objekt skulle medföra för stor arbetsinsats och kostnad att ta hand om. Vi valde därför att bara ta hand om en av bitarna som en byggnadsdetalj. Den är cirka en kvadratmeter och vi sparade den mer som ett symboliskt minne av platsen. Vi har dock fotograferat av hela konstverket, säger Gunilla Rehnström-Olander.

Jan Ohlin, medlem i Callenberggruppen, menar att de är glada för att de här tre delarna bevaras, men att man hade velat att fler målningar från Kolingsborg skulle ha tagits om hand.

– Det är mycket konst som slängts i soporna nu. Vi låg på och gjorde vårt bästa för att både den här väggen och den sista väggen skulle tas om hand. Den ena är nu delvis räddad, den andra gick till spillo, säger han.

Vem som ska ta hand om de två sista delarna av konstverket är inte klart. Jan Ohlin hoppas att den blivande byggherren för slussen kan placera in dem någonstans i den nya miljön, eller att Stockholms hamnar, Hamnarbetarfacket eller Sjöhistoriska museet kan ta hand om dem.

Konstverken är delvis skadade av fukt och har krackelerat, men kan gå att reparera menar Jan Ohlin.