Maltesholmsbadet hade flest anmärkningar

Sommarens vattenkvalitet vid strandbaden var bättre än förra året.

Men baden klarade sig inte utan anmärkningar. Maltesholmsbadet hade flest i Hässelby-Vällingby.

Nu har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utvärderat sommarens provtagningar vid stadens strandbad.

I en rapport slår förvaltningen fast att vattenkvaliteten i år var bättre än förra året, vilket stämmer in även vid baden i Hässelby-Vällingby. Anledningen tros vara att det inte regnat lika intensivt i år jämfört med förra året.

I år hade strandbaden totalt sju anmärkningar, vilket innebär att det fanns förhöjda halter av bakterier men att vattnet fortfarande var tjänligt. Vid ett provtagningstillfälle vid Kanaanbadet bedömdes badvattnet som otjänligt.

Allra flest anmärkningar hade Maltesholmsbadet med fem anmärkningar. Hässelby allmänna bad och Hässelby strandbad hade en anmärkning vardera.

Fakta

Lövstabadet bäst i test

Provtagningar Anmärkningar Otjänligt badvatten:

Hässelby allmänna bad: 7 (7) 1 (0) 0 (0)

Kanaanbadet: 14 (19) 0 (3) 1 (2)

Lövstabadet: 7 (7) 0 (0) 0 (0)

Maltesholmsbadet: 19 (18) 5 (5) 0 (1)

Hässelby strandbad: 7 (11) 1 (5) 0 (0)

Siffrorna från sommaren 2014 står inom parentes.