SKOLPERSONAL ANMÄLDE INTE KRÄNKNINGAR

Vallentuna Barn- och elevombudet, BEO, menar att personal på en skola i Vallentuna har brustit i att anmäla kränkningar på skolan till ansvarig rektor, vilket skollagen kräver. Beslutet från BEO kommer efter en anmälan tidigare i år som gällde en elev som berättat att hon blivit kränkt under en längre tid på skolan. Skolan har fram till den 30 september på sig att vidta åtgärder för att uppfylla skollagens krav.