Mamma fuskade med föräldrapeng

En Lidingömamma har dömts till villkorlig dom för att ha fuskat med föräldrapengen. Mamman jobbade bland annat kväll och tog ut föräldrapeng dagtid.

Av tingsrättens dom framgår att kvinnan på Lidingö var ensamstående och hade det trassligt både socialt och ekonomiskt. Hon har också berättat att hon hade dåliga erfarenheter av att ha kontakt med Försäkringskassan – och därför inte orkade ta kontakt med dem.

När kvinnan började fundera på om det var okej att ta ut föräldrapenning samtidigt som hon jobbade kväll frågade hon i stället andra mammor i parken, och mammor som hon hade kontakt med via ett familjeforum på nätet. Enligt henne fick hon då svaret att det var okej med föräldrapeng om man kvällsarbetade.

Under sammanlagt sex månader betalade Försäkringskassan ut föräldradagar till ett sammanlagt belopp av nästan 40 000 kronor, samtidigt som kvinnan jobbade drygt 80 kvällspass.

Kvinnan har erkänt de faktiska omständigheterna, men förnekat att hon haft uppsåt att begå brott. Men nu har Stockholms tingsrätt dömt henne till villkorlig dom för bidragsbrott.

Fusk med just föräldrapenning är ett vanligt ärende hos Försäkringskassan. 237 av de 1 546 polisanmälningar som gjordes i hela landet 2011, handlade om just detta. Men när det gäller de största fusksummorna hittar man dem inom sjukersättningsområdet.

Försäkringskassan tycker att det är väldigt viktigt att stävja fusk, säger Linus Nordenskär, verksamhetsutvecklare:

– Det är viktigt att vi visar att vi håller koll på våra utbetalningar. Men det är också viktigt att säga att vi betalar ut 200 miljarder om året och kräver tillbaka bara 300 miljoner.

Mitt i Lidingö Tidning har utan framgång sökt kvinnans advokat. Domen kan överklagas till den 28 februari.

Fakta

941 polisanmälningar

Från januari till september 2012 gjordes 941 polisanmälningar angående olika fusk kopplade till Försäkringskassans bidrag.

197 miljoner betalades ut felaktigt under samma period.

Källa: Försäkringskassan