Mamma lämnade bebis ensam hemma

Ett spädbarn på bara några månader lämnades ensam hemma flera gånger av sin mamma.

Nu anmäler ­kommunen sig själv för att man inte ­upptäckte problemen i tid.

– Det ska inte gå till så här, säger social­chef Marie Lundqvist.

Vid flera tillfällen ska mamman ha lämnat sin en till tre månader gamla bebis ensam hemma, enligt en avvikelse­rapport som Botkyrka kommun har gjort.

Barnet har lämnats skrikande utan tröst, matats på felaktigt sätt och har inte fått blöjan bytt i den utsträckning som behövts.

Orsaken är enligt kommunen mammans psykiska ohälsa och möjligen även okunskap. Missförhållandena har pågått under sommaren. Historien avslöjades när mamman själv sökte hjälp på sjukhus.

– Familjen var under pågående utredning av socialtjänsten och vi har inte haft tillräcklig tät kontakt, vilket gjort att barnet kan ha riskerat att fara illa, säger Marie Lundqvist, socialchef i Botkyrka kommun.

Socialförvaltningen i kommunen anmäler sig själv för att man inte haft tillräcklig kontakt med familjen för att få reda på hur barnet behandlades.

– Vi tycker att det här är en allvarlig händelse. Det ska inte gå till såhär. Om kommunikationen hade fungerat bättre så kanske vi hade kunnat upptäcka det tidigare, säger Marie Lundqvist och tillägger att det inträffade är ovanligt.

Barnet har inte fått några fysiska skador men man bedömer att anknytnings­processen har tagit skada av att barnet lämnats ensamt.

– Nu har familjen fått hjälp och barnet är skyddat.

Nu ska socialförvaltningen förbättra sina rutiner för hur löpande skyddsbedömning görs samt hur personalen ska rapportera till varandra under semestern.

Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.

– Vi kommer att utreda mer noggrant vad det är som har brustit och där­efter vidta mer konkreta åtgärder. Vi har ett pågående kvalitetsarbete där vi kartlägger alla processer. Det är klart under hösten och då ska förhoppningsvis sådana här saker falla på plats, säger Marie Lundqvist.

Fakta

Kommunen måste utreda missförhållanden

Misstänker man att ett barn far illa och behöver stöd och hjälp ska man kontakta Botkyrka kommuns socialtjänst.

Socialtjänsten har lagstadgad skyldighet att utreda missförhållanden för barn upp till 18 år. En utredning får ta max fyra månader.

Man utreder dels barnets behov, dels föräldrarnas förmåga, men också saker som familjens ekonomi och arbete.

Mer information finns på www.botkyrka.se