Mammorna vabbar mest i Tyresö

Tyresömammorna vabbar fortfarande mest.
Tyresömammorna vabbar fortfarande mest.
Det är vabruari – och fortfarande är det mammorna i Tyresö som stannar hemma från jobbet mest med sjuka barn. Mammorna tar ut 62 procent av dagarna.

Fakta

Så fördelades vab-dagarna i Tyresö

Så stor andel av vab-dagarna var kvinnor respektive män i Tyresö hemma och vårdade barn.

År, kvinnor, män

2018   61,80   38,20

2017   62,30   37,70

2016   62,80   37,20

2015   63,10   36,90

2014   65,00   35,00

Februari brukar ibland gå under namnet vabruari eftersom det är månaden då småbarnsföräldrar är hemma mest för vård av sjukt barn.

Fortfarande tar mammor ut drygt sex av tio vab-dagar, enligt statistik från Försäkringskassan.

Mitt i har tittat närmare på hur det ser ut i Södertörns kommuner – Botkyrka, Salem, Haninge, Huddinge och Tyresö.

Även här tar kvinnorna ut flest vab-dagar. Skillnaderna mellan kommunerna är relativt små, men vid en jämförelse visar det sig att Haninges pappor tog ut störst andel av alla dagar med tillfällig föräldrapenning för vård av barn förra året.

Salempappor sämst på att vabba

Salem hade däremot den minsta andelen pappor som stannade hemma med sina sjuka barn. I Salem tog männen ut 36,7 procent av vab-dagarna.

I Tyresö tog männen ut 38,2 procent av dagarna och kvinnorna därmed 61,80 procent. Jämfört med året innan är skillnaden marginell. Papporna tog då ut 0,5 procentenheter färre av vab-dagarna.

På några års sikt har det förändrats något mer. 2014 tog mammorna i Tyresö ut 65 procent av vab-dagarna och papporna 35 procent.

Kvinnor får sämre löneutveckling

Någon tydlig trend – att männen börjat vara hemma mer eller mindre med sina sjuka barn – går inte att utläsa bland Södertörnskommunerna de senaste fem åren. Nackdelen för kvinnorna som tar ut majoriteten av vab-dagarna är att den framtida karriären kan påverkas.

Tillfällig föräldrapenning är visserligen pensionsgrundande men mycket pekar på att den som tar ut många vab-dagar får en sämre löneutveckling, enligt Länsförsäkringar.

Dessutom minskar chansen att få ett chefsjobb med 30 procent om man har 100 dagars frånvaro med tillfällig föräldrapenning, visar en rapport från fackförbundet SACO från 2017 .

 – All frånvaro från arbetsmarknaden, oavsett orsak, kan påverka löneutveckling, karriärmöjligheter och därmed pensionen. Därför finns det verkligen anledning att fundera över vem som är hemma med barnen, både vid vård av sjukt barn och under föräldraledigheten, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Fakta

Så mycket vabbade männen

Så stor andel av dagarna var männen hemma och vårdade barn 2018.

Haninge – 40 procent

Botkyrka – 39,5 procent

Stockholm – 39,4 procent

Huddinge – 39 procent

Tyresö – 38,2 procent

Nacka – 37,6 procent

Värmdö – 36,9 procent

Salem – 36,7 procent

Källa: Försäkringskassan