3

procent höjs va-taxan med efter nyår. Enligt Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef, görs höjningen för att kommunen ska ligga i fas när marknadspriserna stiger.