man åtalas för slarv med vapen

Huddinge En anställd viltvårdare, som bor i Huddinge kommun, förvarade ett vapen och ammunition i en bil under en jakt i mars.

När viltvårdaren kom tillbaka från jakten upptäckte han att någon hade tagit sig in i bilen och stulit hans ägodelar.

Nu har viltvårdaren åtalats för brott mot vapenlagen.

Åklagaren menar att viltvårdaren borde ha förvarat vapnet och ammunitionen på ett bättre sätt.