Min lokala hjälte

Man blottade sig för medpatient

”Det som hänt är otroligt olyckligt, men det är svårt att se exakt var alla patienter befinner sig hela tiden”, säger Christer Spångberg, enhetschef på sjukhuset.
”Det som hänt är otroligt olyckligt, men det är svårt att se exakt var alla patienter befinner sig hela tiden”, säger Christer Spångberg, enhetschef på sjukhuset.
Kvinnan befann sig på S:t Görans beroendeakut. Då blev hon sexuellt ofredad av en manlig patient.

– Det ska inte kunna hända, säger Christer Spångberg, enhetschef.

Den 40-åriga kvinnan hade sökt sig till S:t Görans sjukhus beroendeakut efter att ha druckit för mycket alkohol.

När hon låg på en brits dök plötsligt en man hon tidigare hastigt träffat på avdelningen upp i hennes rum. Mannen, en 37-åring, klev upp på britsen där hon låg och tafsade på henne. Den skärrade kvinnan kämpade emot, sparkade undan mannen och skrek att han skulle sluta.

Han gjorde ett nytt försök och närmade sig kvinnan med neddragna byxor och blottade sig för henne. Enligt kvinnan försökte mannen tvinga henne att utföra oralsex, vilket hon lyckades förhindra.

En annan man som var inlagd på avdelningen såg delar av händelsen och kallade en undersköterska till rummet. Dessa två blev vittnen i rätten.

Händelsen ägde rum den 17 juni 2010 på sjukhuset och nyligen dömde tingsrätten 37-åringen till fyra månaders fängelse för bland annat sexuellt ofredande.

Både mannen och kvinnan var under påverkan.

Beroendeakutens enhetschef Christer Spångberg menar att det sexuella ofredandet är ett extremfall, och att han inte kan minnas att något liknande skett tidigare.

– Det finns personal som övervakar patienterna på akuten. Dessutom vårdas patienterna på olika rum, kvinnor för sig och män för sig. Men det finns en korridor som går däremellan. Det som hänt är otroligt olyckligt, men det är svårt att se exakt var alla patienter befinner sig hela tiden, säger Christer Spångberg.

Han förklarar att det finns övervakningskameror i korridorerna, men att de är otillåtna i patienternas rum.

Tyder händelsen på att ni måste skärpa rutinerna?

– Vi jobbar konstant med detta och har en grupp som tittar på hur olika saker kan göras bättre och säkrare. Sedan är det ju en akutmottagning och ibland kan det hända något som gör att alla måste springa på något. Hur det såg ut i den här situationen är oklart.

Så det kan hända igen?

– Det ska inte kunna hända. Vi jobbar hela tiden med att det ska vara en säker miljö. Jag tror inte att det är mer våld här än vad det är inom psykiatrin. Vi har en säkerhetsgrupp som tittar på alla avvikelser som sker. Om en avvikelse förekommer är det en sak i sig, men sker liknande händelser flera gånger måste man titta på vad som går fel, säger Christer Spångberg.

Sören Sanz, som leder Södersjukhusets antivåldsgrupp, menar att sjukhus generellt inte är farliga platser. Han påpekar dock att patientgruppen som man hittar på beroendeakuter är särskilt sårbar eftersom personerna i fråga ofta har allvarliga problem.

– Är de påtända och inte vid sina sinnens fulla bruk ökar riskerna. Kvinnor i missbrukssituation är även väldigt utnyttjade och utsatta både för våld, övergrepp och andra kränkningar. Det är ett utanförskap där man kan fara ganska illa, säger han.

37-åringen dömdes även för stöld, snatteri och narkotikabrott. Men dessa brott har begåtts vid andra tillfällen.

Under förundersökningen var brottsrubriceringen försök till våldtäkt, men ändrades senare av åklagaren till sexuellt ofredande.

– Det var svårt att bevisa att gärningsmannen hade ett uppsåt att göra mer än vad han faktiskt gjorde. Det var också oklart hur mycket fysisk beröring det varit fråga om eller om det mest rörde sig om en blottning. Vi är glada över att han dömdes och han dömdes för det han var åtalad för, säger kvinnans advokat Jenny Örn.

Mannens advokat menar att domen är enligt praxis.

Kammaråklagare Mattias Björk, som formulerade åtalet men inte deltog i förhandlingen i tingsrätten, förklarar att brottsrubriceringen ”sexuellt ofredande” innefattar gärningar som gränsar till våldtäkt.

– I mitt åtalsbeslut kunde jag konstatera att han hade kränkt hennes sexuella integritet, men att han inte hade använt våld i den grad att det når upp till våldtäkt, säger han.