Man bör ersättas för trasig dator

SKÄRHOLMEN En man från Skärholmen som först nekats ersättning från Moderna försäkringar för en trasig dator, får nu stöd från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Mannen uppgav först att han inte viste hur datorn hade gått sönder, men ändrade sedan sin historia till att hans dotter haft ner den i golvet. Eftersom han har lämnat olika versioner tycker inte försäkringsbolaget att det kan stå för skadan.

Men ARN anser inte att det är uppseendeväckande att mannen ändrar sin historia och inte heller att det är osannolikt att skadan har uppkommit på det sätt som han har beskrivit, och rekommenderar därför Moderna försäkringar att reglera skadan.