Dalaröpappan överklagar till HD

DALARÖ Hovrätten gick helt på tingsrättens linje och fastställde livstidsdomen mot den pappa i 40-årsåldern som i september tände eld på ett fritidshus i Schweizerdalen och lät två av sina barn, 3 och 5 år, brinna inne.

Hovrätten menar att agerandet ”vittnar om en synnerligen grymhet och total hänsynslöshet” och att dådet var en ren hämnd mot barnens mamma.

Även om pappans psykiska tillstånd i någon mån påverkat handlandet, så är livstid enda rimliga påföljden, menar hovrätten i sin dom.

Pappan, som vill ha ett tidsbestämt straff, överklagar nu till Högsta domstolen.

Här brann de två barnen inne sedan pappan satt eld på stugan.