Man dömdes för djurplågeri

ÖSTERÅKER En Åkersbergabo som inte tog sin sjuka hund till veterinär i tid dömdes av Attunda tingsrätt till 12 000 kronor i dagsböter för djurplågeri.

Enligt utredningen magrade hunden kraftigt och mannen uppmanades av en bekant med hundvana att kontakta veterinär. Ändå dröjde det åtminstone tolv dagar innan han gick till veterinär. Hunden var då i mycket dåligt skick. Enligt tingsrätten var Åkersbergabons agerande grovt oaktsamt.