ANNONS

Man ersätts för dubbel polismiss

Först bröt polisen upp hans dörr. Sedan försvann hans klocka i arresten.

Polisen har nu ersatt den friade Viksjöbon – för andra gången.
ANNONS

Polisens utredning visar att mannen från Viksjö på natten till den 13 juni 2011 anhölls och placerades i arresten. Vid avvisitering glömde polisen ta Viksjöbons livrem och klocka, vilket senare upptäcktes och åtgärdades av en arrestvakt.

Någon underrättelse lämnades dock inte till stationsbefälet, varför föremålen inte noterades i avvisteringsblanketten. Vid frigivandet återfick mannen sina övriga ägodelar men klockan var försvunnen.

Viksjöbon, en 37-åring, begärde 12 000 kronor i ersättning för klockan, av märket Seiko.

I sin begäran om ersättning skriver mannen att polisens insatsstyrka felaktigt slagit till mot hans lägenhet för mistankar om narkotikabrott, och brutit upp hans ytterdörr. Förundersökningen lades sedan ner. Dörren har han redan tidigare fått ersättning för, 19 500 kronor.

– Men att allt kan gå så fel när man är i häktet där någon tar någons annan klocka är inte acceptabelt, skriver Viksjöbon.

Rikspolisstyrelsen ser ingen anledning att ifrågasätta att klockan omhändertogs.

– Det finns dock skäl att anmärka på det bristfälliga tillvägagångssättet vid avvisiteringen, skriver Rikspolisstyrelsen.

Polisen ska förvara tillhörigheter på ett betryggande sätt, så att de inte fördärvas, förändras eller byts ut. Mot den bakgrunden är polisen skadeståndsskyldig, tycker Rikspolisstyrelsen.

Huvudregeln vid ersättning är att betala vad ett värdeföremål kostar, med avdrag för ålder och bruk.

ANNONS

I det här fallet fanns enligt Rikspolisstyrelsen inget kvitto eller något annat som kunde ligga till grund för bedömningen.

Klockor av märket Seiko varierar kraftigt beroende på modell och skick, skriver Rikspolisstyrelsen, och kommer fram till att klockan i det här fallet ska ersättas med 3 000 kronor.