Företagare dömdes till fängelse

TYRESÖ En företagare i 70-årsåldern från Tyresö har i Nacka tingsrätt dömts till fängelse i ett år och två månader för grovt bokföringsbrott. Mannen har under fem år helt struntat i att bokföra sina inkomster och utgifter, trots att det rört sig om mycket höga belopp.

Men domen kan vara i strid med Europakonventionens regel att ingen ska dömas för samma brott flera gånger. Skattemyndigheten har nämligen redan krävt mannen på böter, då han inte betalat skatt under de fem aktuella åren. Högsta domstolen väntas snart avgöra ett liknande fall.

I väntan på besked har Tyresö­bon överklagat sin dom.