ANNONS

Man fick delvis rätt i skattetvist

ANNONS

UPPLANDS-BRO Kammarrätten har i en skattetvist gett en man från Upplands-Bro delvis rätt. Mannen hade överklagat att tjugo procent av hans inkomster beskattats som kapitalinkomst. Kammarrätten har nu i en dom gett mannen rätt, Skatteverkets och förvaltningsrättens beräkningar är inte relevanta, menar man. I övrigt avslår kammarrätten mannens överklagan. Inkomster mannen haft från sin verksamhet ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet.