Skridskobana i Ursvik dröjer

Stora Ursvik Inte mindre än fyra medborgarförlag om att anlägga en isbana på basketplanen i Stora Ursvik kom in till kommunen i höstas. Förslagsställarna menade att både barn och vuxna skulle uppskatta att kunna åka skridskor där.

Nu ställer sig kommunen positiva till förslaget. Problemet är bara att den vattenpost som finns på området fungerar dåligt. När problemet är åtgärdat, och när Ursviksborna får sin isbana, är därför oklart.