Offentliga platser tillgängliga för alla

Sundbyberg Sundbybergs stad ska bli en stad för alla, det slogs fast i ett handslag mellan staden och ett flertal organisationer för personer med funktionsnedsättning förra veckan.

Mellan 2013 och 2016 ska man jobba med att göra offentliga miljöer mer tillgängliga. Ett tillgänglighetsperspektiv ska också finnas i rekryteringsprocesser och i samband med nybyggnationer. Stödet till personer med funktionsnedsättning ska samtidigt stärkas inom kulturlivet.