V vill få stopp på skatteparadisvård

JÄRFÄLLA Järfälla kommun kan inte ställa som krav att leverantörer med säte i skatteparadis, eller som ägs av riskkapitalbolag, inte får anlitas av kommunen.

Vänsterpartiet framför förslaget i en motion. Men enligt kommunens tjänstemän strider ett sådant krav mot lagen om offentlig upphandling.

Politikerna ska nu ta ställning till förslaget.