JB-elever stannar på sin skola

SUNDBYBERG Eleverna i årskurs ett och två på JB Gymnasiet i Sundbyberg kommer att fortsätta sina utbildningar som vanligt och behålla både lärare och lokaler trots kommande ägarskifte, skriver skolan på sin webbsida. Treorna kommer att ta studenten som planerat.

Förra veckan lade friskolekoncernen John Bauer ner sin verksamhet. De 36 skolorna kommer att säljas eller avvecklas. Stiftelsen Stadsmissionens skola tar över driften av JB Gymnasiet i Sundbyberg. Ambitionen är att ägarbytet inte ska påverka eleverna, skriver man på webbsidan.

Elever och föräldrar kommer att informeras vid ett möte.