Man hade rätt till bistånd

Lidingö En 52-årig man ansökte om ekonomiskt bistånd hos socialnämnden – men fick avslag. Kommunen ansåg att mannens inkomster och tillgångar var för höga för vad som krävs för att få bistånd.

Men Förvaltningsrätten anser att Lidingö stad inte har redovisat giltiga skäl för att avslå ansökan. Bland annat ska kommunen ha räknat med hur mannens inkomster och tillgångar sett ut längre bak i tiden än en månad vilket kommunen inte har fog för. Rätten har därför begärt omprövning.